Trích dẫn APA

Mạnh Quân. Kê khai không trung thực có thể bị cách chức, buộc thôi việc.

Chicago Style Citation

Mạnh Quân. Kê Khai Không Trung Thực Có Thể Bị Cách Chức, Buộc Thôi Việc.

Trích dẫn MLA

Mạnh Quân. Kê Khai Không Trung Thực Có Thể Bị Cách Chức, Buộc Thôi Việc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.