Từ lời thề Tân Trào đến Tuyên ngôn Độc lập

Diễn biến lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam kể từ những ngày đầu tháng 8-1945 khi Quốc dân Đại hội họp tại đình Tân Trào quyết định Tổng khởi nghĩa (16-8-1945) đến ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!