Bác Hồ với quyền uy của người lãnh đạo

Bài phân tích tư tưởng của Bác Hồ về phẩm chất, tư cách của người lãnh đạo, và là bài học kinh nghiệm cho thế hệ cán bộ lãnh đạo ngày nay khi thực hiện dân chủ hoá XHCN trong Đảng, cơ quan nhà nước...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Huỳnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!