Luật sự Phan Anh - nhà trí thức trưởng thành trong cách mạng

Luật sư Phan Anh người hiếu học, nhà trí thức yêu nước được Bác Hồ đánh giá có công lao to lớn đóng góp với cách mạng trong những ngày đầu dựng nước. Ông là người đa tài trong lĩnh vực văn thơ và học thuật, ông còn là luật gia có uy tín trên thế giới, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm được nhân dân quý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Hành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!