Toàn cầu hóa kinh tế\

Sách phân tích cơ sở, các đặc trưng chủ yếu của quá trình toàn cầu hóa kinh tế; giới thiệu những thuận lợi, khó khăn, thách thức và một số điểm căn bản cần chú ý trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Phú Hiệp
Đồng tác giả: Vũ, Văn Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.1 T406c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn