Lịch sử không thể là vô nhân xưng

Suy nghĩ của nhà sử học Dương Trung Quốc về hình thức ghi danh và bảo tồn dấu tích các nhân vật lịch sử như kinh nghiệm một số nước trên thế giới. Trông người mà ngẫm... lại buồn cho ta, đặc biệt là thủ đô ngàn năm văn hiến đang bị mai một dần, khiến những con người tài danh bị lãng quên và giá trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!