Niên giám thống kê Hà Nội 2000

Sách thống kê các số liệu chính thức các năm 1995, 1997, 1999 và số liệu ước tính năm 2000 về tình hình kinh tế xã hội như: điều kiện tự nhiên, dân số lao động, công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, văn hóa của thủ đô Hà Nội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Cục thống kê, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn