Dự thảo luật bình đẳng giới có tâm phục, khẩu phục

Hội LHPNVN tổ chức toạ đàm với các cơ quan thông tấn về Dự thảo Luật Bình đẳng giới. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần bàn luận ký lưỡng hơn, nhất là vấn đề tuổi về hưu của phụ nữ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Uyên Na
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!