AIPO được đổi tên thành AIPA

Kỳ họp lần thứ 27 Đại hội đồng Liên minh nghị viện các nước đông nam á (AIPO) họp tại Philipin từ 11 đến 15-9-2006 đã thông qua 30 nghị quyết, trong đó có việc đổi tên Tổ chức Liên nghị viện các nước Asean (AIPO: ASEAN Inter-Parliamentary Organisation) thành Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Asea...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!