Lý Công Uẩn về Thăng long

Lịch sử của Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn (tháng 7-1010, năm Canh Tuất) từ Hoa lư, Ninh bình về thành Đại la, kinh đô cũ của Cao Vương, khu vực trung tâm của trời đất...khi đến thành Đại la, vua gặp điềm lành và đặt tên cho kinh đô mới là Thăng Long...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thể
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!