Để chống lại sự tha hoá của quyền lực

Bài viết nói về quyền lực, quyền lực gắn liền với tiền, nó làm cho con người tha hoá ở mọi chế độ, nó có thể làm đổi trắng thay đen... Để chống lại quyền lực, chỉ có xây dựng chế độ dân chủ, tạo điều kiện cho người dân nói và tham gia giám sát quyền lực......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tương Lai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!