Chuyện của rồng (Thăng trầm Trung Nam Hải)\

Trung Nam Hải là một địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử lâu đời của đất nước Trung Hoa với quần thể kiến trúc cung đình được xây dựng từ thời nhà Liêu-Tống; là cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, tại đây diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Trung quốc cuối đại cách mạng văn hóa về một...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quyền, Diên Xích
Đồng tác giả: Hoàng, Minh Giáp, Hoàng, Ngọc Vinh, Trần, Hữu Nghĩa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951 Ch527c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn