Về các vụ thử hạt nhân: Tư liệu quốc tế

Theo tư liệu quốc tế cho biết, tính đến ngày 9-10-2006, CHDCNDTT tiến hành vụ thử hạt nhân và đã trở thành nước thứ 8 trên thế giới công khai thử hạt nhân kể từ năm 1945, đó là: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakitans và Triều Tiên. Các nước này đã tiến hành thư hơn 2.000 vụ thử hạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!