Câu chuyện đồng chí Trần Kiên

Câu chuyện về ông Trần Kiên, chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TWĐ đã trả lại cho nhà nước ngôi biệt thự hai tầng ở khu Trung Tự, Hà Nội, trả lại hết mọi chế độ ưu đãi dành cho cán bộ cao cấp trở về quê sống đạm bạc, giúp dân xoá đói giảm nghèo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!