Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 10, QH khoá XI, sáng 17-10-2006

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!