Quy định về đình công khó thực hiện

Ngày 27-10-2006, Quốc hội thảo luận về dự án Luật SĐ, BS Bộ luật lao động. Đình công là quyền lợi hợp pháp của người lao động, nhưng dự thảo luật quy định còn quá chung chung, khó có thể thực hiện...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà My
Đồng tác giả: Anh, Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!