Theo dòng lịch sử: Những vùng đất, thần và tâm thức người Việt\

Đây là một tuyển tập tuỳ bút của tác giả viết về lịch sử con người và các vùng đất nổi tiếng của Việt Nam. Đứng trên quan điểm lịch sử, văn hóa và dân tộc học tác giả dựng lại một bức tranh toàn cảnh về đất nước, con người Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Th205d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn