Gia nhập WTO và đẩy mạnh cải cách

Bài báo chứng minh những thông số và phân tích việc VN gia nhập WTO sẽ đưa lại những cái lợi và điều bất lợi trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!