Dự án trồng rừng và làm giàu rừng của HTX Yên Khánh (Đắc Lắc) - Thực chất là phá rừng

Dư luận quá bất bình với lãnh đạo HTX Nông lâm nghiệp và xây dựng thương mại Yên Khánh (Đắc Lắc) đã xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng, bán đất trái phép thu tiền hàng trăm triệu đồng trong dự án đầu tư trồng và làm giàu rừng tại tiểu khu 479......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều, Bình Định
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!