Khẳng định vị thế đất nước và dân tộc ta trong cộng đồng quốc tế

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ 10 QH khoá XI biểu dương các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước tham gia thúc đẩy để Việt Nam ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và khẳng định vai trò vị thế của Quốc hội trong tiến trình hội nhập......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!