Chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc\

Sách tập hợp những văn kiện của Đảng, Luật và những văn bản pháp quy của Nhà nước, những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc. Sách cũng giới thiệu một số văn bản về hoạt động của Hội đồng dân tộc của Quốc hội và danh sách các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc khóa X...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khôi
Tác giả tập thể: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa X
Đồng tác giả: Trịnh, Hưng Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Dân tộc, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn