Tiếp tục phát huy tinh thần quyết thắng của Ngày Toàn quốc Kháng chiến 19-12

Bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946-19/12/2006) và bài học về tinh thần yêu nước vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng CNH, HĐH đất nước ngày nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!