Đừng bỏ qua cơ hội lớn!

Nhà sử học Dương Trung Quốc trao đổi với báo Tuổi trẻ về việc VIệt Nam ra nhập WTO, thế mạnh và những yếu tố cần quan tâm trong quá trình hội nhập

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Thiện
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!