Phải làm cho nước ta vừa anh hùng, vừa giàu mạnh

Giới thiệu toàn văn bức thư đề ngày 10-12-2006 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến cuộc Hội thảo khoa học 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946--19/12/2006)

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!