Thăng Long tứ trấn

Bài giới thiệu về 4 ngôi đền thờ 4 vị thần trấn giữ ở bốn hướng để bảo vệ kinh thành Thăng Long về mặt tâm linh khi xưa. Đó là: 1- Đền Quán Thánh thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ trấn trị hướng Bắc; 2- Đền Kim Liên thờ Cao Sơn đại vương, thần trấn giữ hướng Nam; 3- Đền Bạch Mã thờ thần Bạch Mã trấn giữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!