Cải cách hành chính

Cải cách hành chính là khâu đột phá, một trong ba nội dung được Thủ tướng Chính phủ cần tập trung thực hiện. Chính phủ coi CCHC là nhiệm vụ hàng đầu với 4 nội dung cải cách cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đóng góp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!