Chuyển giao quyền lực trong Quốc hội Mỹ

Ngày 4-1-2007 đánh dấu sự chuyển giao quyền lực trong quốc hội Mỹ. Đảng Dân Chủ sẽ thay thế Đảng Cộng Hoà, QH khoá 110 của Mỹ có nhiều điểm đặc biệt, lần đầu tiên Hạ viện Mỹ có người đứng đầu là nữ, tỷ lệ nữ cả hai viện cao nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên trong QH Mỹ có nghị sĩ theo đạo hồi và đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!