Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài

Diễn văn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ mít tinh kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930-3/2/2007) và phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!