Ông tôi và Đổi mới: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2007)

TS Đặng Xuân Thanh, cháu đích tôn của Cố TBT Trường Chinh viết về những kỷ niệm của ông nội và những cống hiến của ông trong công cuộc đổi mới nước nhà

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Xuân Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!