Đồng chí Trường Chinh - người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng nước ta

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian cùng làm việc với đồng chí Trường Chinh; những cống hiến nổi bật, vĩ đại của Ông với sự nghiệp cách mạng nước nhà...

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!