Quan tâm hơn nữa việc bảo tồn và phát huy di sản lịch sử- văn hoá

Bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc bảo tồn và phát huy di sản lịch sử - văn hoá, nhân dịp kỷ niệm trọng thể nghìn năm Thăng Long

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!