Trường Chinh và đổi mới

Tư tưởng đổi mới của đồng chí Trường Chinh như luồng gió mới làm chấn động dư luận, những khó khăn ông phải vượt qua khi khẳng định một chân lý đúng từ lý luận đến thực tiễn

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!