Quy định pháp luật về quản lý tài chính và thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Sách tập hợp các văn bản pháp luật về quản lý tài chính gắn liền với trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, sử dụng vốn tài sản Nhà nước, đồng thời đảm bảo sự kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 Qu600đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn