Chuẩn bị kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long, cần quan tâm hơn nữa việc bảo tồn và phát huy di sản lịch sử-văn hoá

Bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về di tích cố đô Cổ Loa và khu di tích Hoàng thành Thăng Long và lo lắng khi biết các khu di tích này đang xuống cấp cần có sự quan tâm để bảo tồn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!