Chuyện xưa, chuyện nay về phòng, chống tham nhũng

Bài giới thiệu về Luật Hồi ty của triều đình nhà Nguyễn thực thi từ năm 1820-1840 trong việc phòng và chống các quan tư túi, vì tình thân chà đạp lên phép nước; một số điều của luật này đến nay vẫn còn giá trị...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Đạt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00930nab a2200241 p 4500
001 31820
005 20161019045424.0
008 070521|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Văn Đạt 
245 1 |a Chuyện xưa, chuyện nay về phòng, chống tham nhũng 
520 |a Bài giới thiệu về Luật Hồi ty của triều đình nhà Nguyễn thực thi từ năm 1820-1840 trong việc phòng và chống các quan tư túi, vì tình thân chà đạp lên phép nước; một số điều của luật này đến nay vẫn còn giá trị... 
653 |a luật hồi ty 
653 |a nhà nguyễn 
653 |a phòng, chống tham nhũng 
653 |a tham nhũng 
653 |a vua minh mạng 
773 |t Quân đội nhân dân c.tuần  |d 1-4-2007 
901 |a BV2 
902 |a pl 
911 |a Hoa  |b 21/05/2007  |c Administrator  |d NAL070049039 
942 |c BT 
999 |c 37891  |d 37891