Chuyện xưa, chuyện nay về phòng, chống tham nhũng

Bài giới thiệu về Luật Hồi ty của triều đình nhà Nguyễn thực thi từ năm 1820-1840 trong việc phòng và chống các quan tư túi, vì tình thân chà đạp lên phép nước; một số điều của luật này đến nay vẫn còn giá trị...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Đạt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!