Người viết mang nặng cảm tính, vượt qua khuôn khổ trải nghiệm cá nhân, dẫn đến suy luận mang tính xã hội

Xung quanh những câu chuyện được gọi là Thánh vật ở sông Tô Lịch khiến cho dư luận hoang mang lo lắng, nhà sử học Dương Trung Quốc có cuộc trao đổi với báo Văn hoá về vấn đề này...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!