Không ai có quyền can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam

Luận điệu chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc về nền dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam của bà Lorett San chez biểu hiện sự thiếu thiện chí, can thiệp thô bạo vào quyền nội trị của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!