Thân thương những phố tên "Hàng"

Bài giới thiệu 53 phố có tên Hàng tại thủ đô Hà Nội. Những phố cũ xưa, nay được đổi tên mới và các lý do đặt tên cho một số phố cổ

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!