Trần Bạch Đằng, một hiện tượng văn hoá đặc biệt

Những cống hiến vĩ đại của nhà cách mạng lão thành Trần bach Đằng cho cách mạng Việt Nam, ông mất đi để lại sự nghiệp lớn, kinh nghiệm sáng tác về văn chương, báo chí

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Quốc Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!