Thiêng liêng những tiếng "Nước non", "Đồng bào"

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tháng 3-2007 diễn ra trong không khí sôi dộng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là năm đầu tiên ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được Nhà nước qui định là ngày Quốc lễ chính thức; con cháu các dân tộc Việt Nam hướng về đất Tổ tưởng niệm không quên tình nghĩa thiêng liêng cùng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!