Trích dẫn APA

Vũ, N. K. Thiêng liêng những tiếng "Nước non", "Đồng bào".

Chicago Style Citation

Vũ, Ngọc Khánh. Thiêng Liêng Những Tiếng "Nước Non", "Đồng Bào".

Trích dẫn MLA

Vũ, Ngọc Khánh. Thiêng Liêng Những Tiếng "Nước Non", "Đồng Bào".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.