UBND tỉnh Vĩnh Phúc "qua mặt" Bộ NN & PTNT: Viết tiếp thông tin vụ xẻ vườn quốc gia làm du lịch

Tỉnh Vĩnh Phúc dự định trình Chính phủ dự án xây dựng khu du lịch sinh thái từ việc chuyển đổi 190 ha rừng đặc dụng thuộc VQG Tam Đảo. Việc làm này đã qua mặt Bộ NN&PTNT? Bài viết phản ánh dư luận của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học về việc làm này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Huyền Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!