Quốc hội thời kỳ đổi mới: Tiến tới ngày bầu cử ĐBQH khoá 12, 20-5-2007

Về quá trình đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ 1986-2007, qua bốn nhiệm kỳ từ khoá VIII đến khoá XI; những kinh nghiệm trong hoạt động của QH làm nền móng để QH khoá XII tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Xuân An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!