Kinh nghiêm của các nước về bảo vệ môi trường

Bài giới thiệu Singgapor, nước dứng đầu thế giới có môi trường trong sạch nhờ thực thi tốt pháp luật; hệ thống tiêu chuẩn khí thải ở Châu Âu và 10 địa điểm ô nhiễm nhất thế giới năm 2006 do tạp chí khoa học Live Sdence đăng tải

Lưu vào:
Tác giả chính: HạThi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!