Trích dẫn APA

HạThi. Kinh nghiêm của các nước về bảo vệ môi trường.

Chicago Style Citation

HạThi. Kinh Nghiêm Của Các Nước Về Bảo Vệ Môi Trường.

Trích dẫn MLA

HạThi. Kinh Nghiêm Của Các Nước Về Bảo Vệ Môi Trường.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.