Bác Hồ với Quốc hội

Bài giới thiệu một số câu nói của Bác Hồ về Quốc hội của dân, do dân và vì dân

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài giới thiệu một số câu nói của Bác Hồ về Quốc hội của dân, do dân và vì dân