Gặp gỡ vị Đại biểu Quốc hội miền Nam tham dự 11/12 kỳ họp khoá I (1946--1960)

Câu chuyện viết về Ông Nguyễn Đăng, nguyên đbqh từ khoá I (1946-1960) tới khoá VII (1981-1987), người đã tham dự 11/12 kỳ họp của nhiệm kỳ QHKI kéo dài 14 năm...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vương Liêm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!