Chuyện khó tin: Thánh vật ở sông Tô Lịch

Loạt bài đăng tin về Thánh vật ở sông Tô Lịch, và cho rằng đoạn sông này đã bị trấn yểm, do vậy những người làm việc liên quan đến khúc sông này đều bị Thánh trừng trị. Sau loạt bài này đã có nhiều bài báo viết đã phê phán người viết mang nặng cảm tính, không mang tính khoa học......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hùng Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!