Quốc hội qua các nhiệm kỳ

Giới thiệu một số tư liệu chính về 11 khoá Quốc hội: thời gian bầu cử, tổng số ĐBQH được bầu và nhiệm kỳ của các khoá QH từ năm 1945 đến 2007

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!